Home

de försvunnas fond

 

c/o E. Katzenstein, Lundby 2, SE-725 91 Västerås, Sweden

mail@deforsvunnasfond.se

+46 702 69 83 03

ABOUT

 

Stiftelsen De Försvunnas fond ska stödja organisationer av familjer till försvunna och utomrättsliga avrättade och som av olika anledningar har svårt att få stöd av mer etablerade biståndsorganisationer.

Ofrivillig försvunna är personer som har gripits och vars öde förblir okänt – myndigheterna förnekar kännedom om fallet. Utomrättsliga avrättade är oftast förmodade motståndare som säkerhetstjänst tar livet av mer eller mindre öppet. I vissa fall iscensätter säkerhetstjänster en väpnad strid med syfte att täcka mordet eller bevisa eller överdriva behovet att mer resurser till säkerhetstjänsterna för att möta det väpnade motståndet.

Styrelsen

Ernesto Katzenstein, 69 år, ingenjör. Han satt i styrelse för Svenska Amnestyfonden mellan 2005 och 2016, ordförande mellan 2010 och 2014.

Bengt Ekman har en lång erfarenhet av utvecklingssamarbete i ledande ställningar på Sida som bland annat biträdande generaldirektör, planeringsdirektör, chefscontroller och ekonomichef samt biståndschef i Burma och Vietnam.

Bengt pensionerades april 2017 och är sedan i maj invald i styrelserna för Svenska Afghanistankommitten och Actionaid Sverige.

Sven Olsson, 49 år, lärare på Hulebäcksgymnasiet och på Göteborgs universitet. Han satt i styrelse för Svenska Amnestyfonden mellan 2000 och 2007, ordförande mellan 2003 och 2007.

Styrelsen tillsammans med instiftaren Michael Banes.

Stående från vänster: Sven Olsson, Michael Banes, Ernesto Katzenstein. Sittande: Bengt Ekman.